WWW.WELLNESS.TOPLINK.BE

EFT EN WELLNESS

EFT - HOE WERKT HET

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en is een unieke versie van acupunctuur waarbij gebruik wordt gemaakt van de vingertoppen om bepaalde meridiaanpunten te stimuleren.
EFT kan als zelfhulpmethode gebruikt worden om zelf aan je gezondheid te werken.
Uitgebreide informatie vindt u op www.eft-training.toplink.be
(EFT scripts & videos, EFT bij kinderen, EFT en afvallen...).

Wat is EFT - Toepassingsgebieden van EFT - De EFT-procedure

WAT IS EFT

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en is een behandelingsmethode die ook goed bruikbaar is als zelfhulpmethode. Deze therapie werd ontwikkeld door Gary Craig (www.emofree.com). Met EFT kan je op heel korte tijd een groot aantal lichamelijke en emotionele klachten doen verminderen of zelfs laten verdwijnen.

Je klopt op bepaalde meridiaanpunten en gelijktijdig stem je je af op het probleem door op het probleem gerichte zinnen uit te spreken. Het tikken op deze acupunctuurpunten herstelt de verstoring van de energiestroom in het meridiaansysteem. Deze verstoring veroorzaakte jouw probleem.

EFT versus Traditionele Therapieën

Binnen de traditionele psychotherapie huldigt men de volgende visie:

Negatieve ervaringen veroorzaken symptomen. We moeten deze ervaringen opdelven en verwerken om ze zo weg te nemen. Dit kan een lang en pijnlijk proces worden.

Volgens EFT veroorzaakt een traumatische ervaring een verstoring in ons energiesysteem. Deze verstoring leidt tot bepaalde psychische en/of lichamelijke problemen. Als prikkels (een situatie, een geur, een beeld, in het hier en nu) de herinnering aan het trauma naar boven brengen, dan krijg je een reactivering van de verstoring in ons meridiaansysteem. Hierdoor worden de bijbehorende symptomen weer actief. Wanneer we het energiesysteem weer in harmonie brengen, door EFT, krijgen we een gunstige invloed op de symptomen. Bij EFT analyseren we deze herinneringen niet. We richten ons ook niet op het veranderen van de gedachten die de verstoring oproepen. De oplossing is eenvoudig:

Focus op je probleem en breng je energiesysteem in balans door het tikken op verschillende acupunctuurpunten. Zo ontstaat er terug rust in je lichaam en in je emoties, waardoor stress en pijn verminderen of zelfs volledig verdwijnen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN EFT

EFT wordt toegepast om trauma’s, fobieën, lichamelijk klachten en verslavingen te behandelen. Het doel is desensitisatie: de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd.

EFT is heel goed bruikbaar bij kinderen. Denk maar aan problemen zoals bedwateren, concentratiestoornissen, ADHD, bang voor het donker, ... Ook uw huisdier kan baat hebben bij EFT.

EFT kan gebruikt worden als aanvulling op een bestaande therapie. Raadpleeg steeds een arts bij ernstige lichaamelijke klachten of als je met een bepaalde behandeling of medicijnen wil stoppen.

Een garantie voor de werkzaamheid van EFT kan niet gegeven worden. Uit ervaring is gebleken dat men met EFT op volgende terreinen al succes heeft behaald.

Lichamelijke stoornissen

Psychische stoornissen

De raad van Gary Craig: Try it on everything.

DE STAPPEN IN EEN EFT-PROCEDURE

 1. Analyseren van het probleem in aspecten

 2. EFT is een vrij eenvoudige methode, volgens een vaste procedure. Formuleer de klacht en probeer deze op te splitsen in deelklachten, aspecten genaamd. Dergelijke aspecten kunnen gevoelens zijn, gedachten of lichamelijke sensaties. Een probleem zoals bvb. examenvrees kan o.a. volgende aspecten omvatten:

  • de schrik tijdens het studeren
  • de hoofdpijn tijdens het leren
  • de tijdsdruk tijdens het examen
  • andere leerlingen die hun examen indienen
  • de schrik om onvoldoende tijd te hebben om te studeren

 3. Afstemen op het probleem en meting van de verstoring

 4. Wanneer alle aspecten geïdentificeerd zijn, wordt ieder aspect behandeld met de EFT methode. Door je af te stemmen op een aspect van je probleem, wordt de verstoring weer actueel.

  Er wordt gemeten hoe intens het aspect, de emotie of herinnering momenteel wordt ervaren. Hiervoor gebruikt men de Subjective Units of Disturbance (SUD) schaal. Dit is een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor een stressvrije en klachtenvrije ervaring, terwijl 10 het hoogst mogelijke niveau van negatieve emoties zoals stress, angst, verdriet of spanning belichaamt.

 5. Voorbereiding = opheffen psychologische omkering

 6. Vaak is er sprake van een psychologische omkering (psychological reversal). Zelfdestructief, onbewust negatief denken blokkeert het behalen van ons doel. Door een neutraliserende affirmatie, startzin, kunnen we deze psychologische omkering tijdelijk opheffen. Door aangeleerde verkeerde conclusies uit traumatische gebeurtenissen belandt men in een toestand van psychological reversal. Enkele voorbeelden:

  • Hoewel ik stekende hoofdpijn heb, accepteer ik mijzelf totaal.
  • Hoewel ik examenvrees heb bij het studeren, ben ik helemaal OKE.

  Met dergelijke affirmaties erken je de verstoring en aanvaard je jezelf, hoewel het probleem bestaat. Wees bij deze affirmatie zo specifiek mogelijk.

  Tijdens het 3-maal uitspreken van deze affirmatie wrijf je in cirkels met de klok met over de sore spot (zere plek) of klop je op het punt aan de zijkant van de hand, karate chop (KC).

 7. De EFT tik-procedure

 8. Tik met 2 vingers op de beschreven meridiaanpunten, terwijl je je aandacht bij één aspect van jouw probleem houdt door luidop een herinneringszin (verkorte versie van de startzin) uit te spreken, bv. Mijn hoofdpijn tijdens het leren.

  Je klopt ongeveer 7 keer per punt. De volgorde van de punten, links of rechts kloppen, met één hand of met beiden handen, een punt vergeten, enz... maakt niks uit. Het gaat om punten die op de hoofdmeridianen inwerken.

  Je kiest welke punten je gebruikt. Meestal worden volgende basispunten gebruikt:

  • EB - binnenkant van de wenkbrauw - blaas 2
  • SE - buitenkant van het oog - galblaas 1
  • UE - onder het oog - maag 1
  • UN - onder de neus - gouveneursvat 27
  • Ch - op de kin - conceptievat 24
  • CB - binnenkant van het sleutelbeen - nier 27
  • UA - onder de arm - milt-pancreas 21

  Je kunt de tikreeks uitbreiden met enkele aanvullende tikpunten. Het Boven Op Het Hoofd punt (TH) wordt gebruikt voor het EB-punt, na het UA-punt of zowel voor het EB-punt als na het UA-punt. De andere aanvullende worden meestal na het UA-punt gebruikt.

  • TH - boven op het hoofd - verschillende meridiaanpunten
  • BN - onder de tepel - lever 14
  • Wr - binnenkant pols
  • Th - buitenkant duimnagel - long 11
  • IF - duimkant wijsvingernagel - dikke darm 1
  • MF - duimkant middelvingernagel - pericardium 9
  • BF - duimkant pinknagel - hart 9
  • KC - zijkant van de hand - dunne darm 3
  • eft meridiaanpunten

  Extra: de 9-gamut procedure + herhaling tik-procedure

  Als je problemen ondervindt met afstemmen kan de 9-gamut procedure een extra hulp betekenen, omdat deze 9 verschillende handelingen zijn bedoeld om beide hersenhelften ervan te doordringen een nieuwe gewenste situatie te integreren.

  Je klopt continu op het gamut-punt en doorloopt de volgende 9 stappen: Je houdt het hoofd recht en rustig tijdens de gamut-procedure.

  • Sluit de ogen
  • Open de ogen
  • Kijk naar rechtsonder
  • Kijk naar linksonder
  • Rol met je ogen met de klokrichting mee
  • Rol met je ogen tegen de klokrichting in
  • Neurie Happy Birthday
  • Tel luidop: één, twee, drie, vier, vijf
  • Neurie Happy Birthday

  Na de gamut-procedure volgt nog een herhaling van de tik-procedure.

 9. Evaluatie

 10. We hernemen stap 1: afstemmen op het aspect van ons probleem en meten de intensiteit opnieuw. We vergelijken met onze vorige SUD-score.

  We herhalen stap 2 en stap 3 tot we een SUD-score 0 bereiken. Onze startzin en herinneringszin wordt enigszins aangepast.

  • Startzin: Hoewel ik nog steeds stekende hoofdpijn heb, accepteer ik mijzelf totaal.
  • Herinneringszin: Mijn resterende hoofdpijn.

  Bij een SUD-score 0 kan je eventueel een ander aspect van jouw problemen behandelen met EFT.

 

 

 

© Digitown Webdesign  -  info@digitown.be